اسپیکر موبایل


برای دریافت راهنمای به روزرسانی اسپیکرهای UE  کلیک کنید.

UE BOOM 2 BrainFreeze ( یو ای بوم 2)

UE BOOM 2 BrainFreeze ( یو ای بوم 2)

·         صدای 360 درجه·     &..

UE BOOM 2 Cherrybomb ( یو ای بوم 2)

UE BOOM 2 Cherrybomb ( یو ای بوم 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE BOOM 2 GreenMachine ( یو ای بوم 2)

UE BOOM 2 GreenMachine ( یو ای بوم 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE BOOM 2 Phantom ( یو ای بوم 2)

UE BOOM 2 Phantom ( یو ای بوم 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE BOOM 2 Tropical ( یو ای بوم 2)

UE BOOM 2 Tropical ( یو ای بوم 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE BOOM 2 Yeti ( یو ای بوم 2)

UE BOOM 2 Yeti ( یو ای بوم 2)

·         صدای 360 درجه·     &..

UE MEGABOOM 2 Charcoal ( یو ای مگا بوم 2)

UE MEGABOOM 2 Charcoal ( یو ای مگا بوم 2)

·         تماماً ضد آب·     &n..

UE MEGABOOM 2 Electric Blue ( یو ای مگا بوم 2)

UE MEGABOOM 2 Electric Blue ( یو ای مگا بوم 2)

·         تماماً ضد آب·     &n..

UE MEGABOOM 2 Lava Red ( یو ای مگا بوم 2)

UE MEGABOOM 2 Lava Red ( یو ای مگا بوم 2)

·         تماماً ضد آب·     &n..

UE MEGABOOM 2 Plum ( یو ای مگا بوم 2)

UE MEGABOOM 2 Plum ( یو ای مگا بوم 2)

·         تماماً ضد آب ·      ..

UE ROLL 2 Atmosphere  ( یو ای رول 2)

UE ROLL 2 Atmosphere ( یو ای رول 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE ROLL 2 Habanero ( یو ای رول 2)

UE ROLL 2 Habanero ( یو ای رول 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE ROLL 2 Reef  ( یو ای رول 2)

UE ROLL 2 Reef ( یو ای رول 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE ROLL 2 Sugarplum  ( یو ای رول 2)

UE ROLL 2 Sugarplum ( یو ای رول 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

UE ROLL 2 Tropical Anime  ( یو ای رول 2)

UE ROLL 2 Tropical Anime ( یو ای رول 2)

·         صدای 360 درجه·      ..

نمایش 1 تا 15 از 40 (3 صفحه)