حتماً تا به حال راجع به ضد آب بودن تلفن‌های همراه یا دیگر وسایل الکترونیکی با نام بردن از استاندارد IP شنیده‌اید و می‌دانید که این استاندارد مربوط به مقاومت دستگاه در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات است؛ اما استاندارد IP به چه معناست و هرکدام از اعداد آن چه حدی از مقاومت را نشان می‌دهد؟

استاندارد IP (Ingress Protection) چیست و چه مفهومی دارد؟

استاندارد IP یا Ingress Protection به همراه دو عدد موجود در کنار آن به معنای مقاوم بودن دستگاه الکترونیکی در برابر نفوذ مایعات و جامدات است و کد آن نشان دهنده میزان این مقاومت است. این کد توسط استاندارد بین‌المللی IEC 60529 طراحی و ایجاد شده‌است و هدف آن مشخص کردن منظور شرکت‌های تولید کننده تجهیزات الکترونیکی زمانی که محصول خود را با عنوان ضدآب به فروش می‌رسانند است.

به عنوان مثال اسپیکر UE WONDERBOOM 2 دارای گواهینامه IP67 است که به معنی مقاومت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار و مقاومت در برابر نفوذ مایعات در عمق 1 متری و به مدت 30 دقیقه است.

اسپیکر UE Wonderboom 2عدد دو رقمی در کنار استاندارد IP میزان دقیق مقاومت دستگاه را نشان می‌دهد. عدد دهگان نشان‌دهنده میزان مقاومت دستگاه در برابر اجسام جامد با ابعاد مختلف و عدد یکان نشان دهنده میزان و نوع مقاومت درستگاه در برابر نفوط مایعات است. در جدول‌های زیر استاندارد مشخص شده مقاومت برای هر یک از اعداد کنار کد IP را معرفی خواهیم کرد و در انتها به معرفی تمامی کد‌های استاندارد IP خواهیم پرداخت.

رقم اول: مقاومت در برابر نفوذ جامدات

همانطور که گفتیم رقم اول میزان مقاومت دستگاه در برابر نفوذ جامدات را نشان می‌دهد. این جامدات می‌توانند گرد و غبار با ابعاد ریز و یا حتی اجسام بزرگ مانند سنگ ریزه باشند.

رقم سطح مقاومت مقاوم در برابر اجسام با ابعاد مقاومت در برابر
0 بدون مقاومت عدم وجود مقاومت در برابر جامدات
1 >50mm مقاومت در برابر اجسام بزرگ
2 >12.5mm مقاومت در برابر انگشت و اجسام با ابعاد مشابه
3 >2.5mm مقاومت در برابر ورود ابزارها و سیم
4 >1mm مقاومت در برابر نفوذ بیشتر اندازه‌های سیم و پیچ
5 عدم مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار به میزانی که در استفاده طولانی مدت آسیبی به دستگاه وارد نشود
6 مقاوم در برابر نفوذ جامدات مقاومت کامل در برابر نفوذ جامدات با ابعاد متفاوت

رقم دوم: مقاومت در برابر نفوذ مایعات

میزان مقاومت در برابر مقادیر و نحوه ورود مایعات به داخل دستگاه.

رقم سطح مقاومت میزان مقاومت مقاومت در برابر
0 بدون مقاومت
1 مقاوم در برابر قطرات مایع چکه کردن قطرات مایع بر روی دستگاه تأثیری بر کارکرد آن ندارد
2 مقاوم در برابر قطرات مایع تا زاویه 15 درجه چکه کردن قطرات مایع بر روی دستگاه با چرخش آن تا زاویه 15 درجه تأثیری بر کارکرد آن ندارد
3 مقاوم در برابر اسپری مایع ریختن مایع به صورت اسپری با چرخش آن تا زاویه 60 درحه تأثیری بر کارکرد دستگاه ندارد
4 مقاوم در برابر پاشیده شدن مایع پاشیده شدن مایع از هر جهتی تأثیری بر کارکرد دستگاه ندارد
5 مقاوم در برابر واتر جت مایعات خروجی از نازل (6.3 میلی‌متری) تأثیری بر کارکرد دستگاه ندارد
6 مقاوم در برابر واتر جت قدرتمند مایعات خروجی از نازل‌های قدرتمند (12.5 میلی‌متری) تأثیری بر کارکرد دستگاه ندارد
7 مقاوم در برابر نفوذ مایع با ورود به عمق 1 متر ورود مایعات به داخل دستگاه با قرار گرفتن آن در مایع با عمق کمتر از 1 متر تا مدت محدودی امکان پذیر نمی‌باشد
8 مقاوم در برابر نفوذ مایع با ورود به عمق بیشتر از 1 متر مقاوم در برابر ورود مایعات با ورود مکرر به عمق بیش از 1 متر امکان پذیر نمی‌باشد اما شرایط فشار مایع و زمان آن توسط تولید کننده دستگاه مشخص می‌شود.

جدول استاندارد IP

با مطالعه جدول زیر و اطلاع از کد استاندارد IP دستگاه خود می‌توانید از میزان دقیق مقاومت آن در برابر نفوذ مایعات و جامدات مطلع شوید.

عدد استاندارد IP رقم اول (جامدات) رقم دوم (مایعات)
IP00 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ مایعات
IP01 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاوم در برابر نفوذ بخار مایع
IP02 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 15 درجه
IP03 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 60 درجه
IP04 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاوم در برابر اسپری از تمامی جهات
IP05 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاومت در برابر اسپری کم فشار از تمامی جهات
IP06 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاومت در برابر اسپری پر فشار از تمامی جهات
IP07 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر
IP08 عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ جامدات مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق بیش از 1 متر به مدت محدود
IP10 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ مایعات
IP11 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ بخار مایع
IP12 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 15 درجه
IP13 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 60 درجه
IP14 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری از تمامی جهات
IP15 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری کم فشار از تمامی جهات
IP16 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری پر فشار از تمامی جهات
IP17 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر
IP18 مقاوم در برابر نفوذ جامدات بزرگتر از 50 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق بیش از 1 متر به مدت محدود
IP20 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ مایعات
IP21 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ بخار مایع
IP22 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 15 درجه
IP23 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 60 درجه
IP24 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری از تمامی جهات
IP25 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری کم فشار از تمامی جهات
IP26 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری پر فشار از تمامی جهات
IP27 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر
IP28 مقاوم در برابر لمس و جامدات بزرگتر از 12 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق بیش از 1 متر به مدت محدود
IP30 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ مایعات
IP31 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ بخار مایع
IP32 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 15 درجه
IP33 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 60 درجه
IP34 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری از تمامی جهات
IP35 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری کم فشار از تمامی جهات
IP36 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری پر فشار از تمامی جهات
IP37 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر
IP38 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 2.5 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق بیش از 1 متر به مدت محدود
IP40 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ مایعات
IP41 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ بخار مایع
IP42 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 15 درجه
IP43 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 60 درجه
IP44 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاوم در برابر اسپری از تمامی جهات
IP45 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری کم فشار از تمامی جهات
IP46 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاومت در برابر اسپری پر فشار از تمامی جهات
IP47 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر
IP48 مقاوم در برابر ابزار و سیم‌های بزرگتر از 1 میلی‌متر مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق بیش از 1 متر به مدت محدود
IP50 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ مایعات
IP51 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ بخار مایع
IP52 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 15 درجه
IP53 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 60 درجه
IP54 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاوم در برابر اسپری از تمامی جهات
IP55 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاومت در برابر اسپری کم فشار از تمامی جهات
IP56 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاومت در برابر اسپری پر فشار از تمامی جهات
IP57 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر
IP58 مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق بیش از 1 متر به مدت محدود
IP60 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات عدم وجود مقاومت در برابر نفوذ مایعات
IP61 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاوم در برابر نفوذ بخار مایع
IP62 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 15 درجه
IP63 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاوم در برابر اسپری تا زاویه 60 درجه
IP64 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاوم در برابر اسپری از تمامی جهات
IP65 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاومت در برابر اسپری کم فشار از تمامی جهات
IP66 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاومت در برابر اسپری پر فشار از تمامی جهات
IP67 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر
IP68 مقاومت کامل در برابر ورود جامدات مقاوم در برابر نفوذ مایع در عمق بیش از 1 متر به مدت محدود

نظرات (2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *