لیست نماینـدگان و دفـاتـر خدمات پس از فروش اسپیــرو در تهـران و شهـرستـان ها

عنـوان مـرکـز

استـان شهــر تلفـن آدرس 
آینـده پـرداز هستـی تهـران تهـران 021-888006768

نرسیـده به میدان ولیعصر، مجتمع تجاری ایران، طبقه زیر همکف، واحد 514

سهیـل رهپـویان خاورمیـانـه (فروشگاه اینتـرنتـی جـی پـرو لنـد) تهـران تهـران 021-88946447

نرسیـده به میدان ولیعصر، مجتمع تجاری ایران، طبقه سوم، واحد 314

سیـب کامپیـوتر

اصفهـان اصفهـان 031-36629256 خیابان میـر، جنب پل هوایی شیخ صـدوق، مجتمع تجاری پگاه، طبقه دوم
یاس ارتبـاط امـن تهـران تهـران 021-58427

ضلـع جنـوبی میدان ولیعصـر، کوچـه ولـدی، روبروی بیمارستـان فیـروزگـر، پلاک31

فروشـگاه اینتـرنتـی لاجـی لـوک

تهـران تهـران 021-4300434 خیـابـان کریمخـان زنـد، خیـابـان حسینی، خیـابـان چهـارم شـرقـی، پـلاک 10
رهپویان انفورماتیک برتر تهـران تهـران 021-66340414 میدان فردوسی، مجتمع تجارت جهانی فردوسی، طبقه همکف، جنب دفتر پاساژ، واحد70

نگیـن آینـده

اصفهـان اصفهـان 031-32363774 خیـابـان طالقانـی، پـاسـاژ بزرگ طالقـانی شماره 92

فروشـگاه آبـی قرمـز

گیلان رشـت 013-33254659 سـردار جنـگل، کوچـه امـین اصـغری، پـلاک 176

فروشـگاه رایـان اندیـش ایـلام

ایـلام ایـلام 084-33364206 میـدان انقـلاب، نبـش خیابـان انقـلاب

فروشـگاه فراسـو خوزسـتان

خوزسـتان اهـواز 061-32239223 اهـواز، بـازار بـزرگ، طبقـه همکف، راهـرو خـرداد، پـلاک 7
کامپیـوتـر کـوثـر خـراسـان رضـوی مشهـد 051-37638090

بلوار سجاد، خیابان بیستون، مجتمع تک، طبقه دوم،  واحد 318-319

فروشگاه آواگستر سمنان شاهرود 023-32248035

خیابان 22 بهمن، نبش کوچه آزادگان، پاساژ هلال، واحد 6و7

ایـران آی تـی (دنـا رایـان) آذربایجـان شـرقی تبـریـز 041-35535086

میـدان شهـرداری، خیابان ارتش جنوبی، مجتمـع تجـاری آرین، واحد 6

لازم بذکر است مراکز مجهـز تعمیـرات که در صورت مراجعه حضوری مشتری به ایشان ، آمادگی پذیرش و تعمیر کالای معیوب را به نمایندگی از شرکت اسپیـرو دارند و از شرایـط اولیـه ذیل نیـز برخوردار می باشنـد می تواننـد درخواست خـود را از طریق درخواست نماینـدگی خدمات پس از فروش ارسال نماینـد.

شـرایـط اولیـه

  1. فضای مناسب پذیرش و کارگاهی ترجیحا نزدیک به مراکز توزیع کالا داشته باشد.
  2. مجوز ارائه خدمات از اتحادیه مربوطه داشته باشد.
  3. برنامه منظم روزانه جهت پاسخگویی به مشتریان داشته باشد.
  4. انبـار برای نگهـداری قطعـات، ابزار و تجهیـزات و تخصص مورد نیاز برای انجام عیب یابی یا تعمیرات داشته باشد.
  5. شرکت در جلسـات دوره ای آموزشی
  6. امکان برقراری سیستـم آنلاین جهت استفـاده از نـرم افـزار خـدمات
  7. حداقل 3 سال سابقـه فعالیـت در حـوزه IT