لیست نماینـدگان و دفـاتـر خدمات پس از فروش اسپیــرو در تهـران و شهـرستـان ها

عنـوان مـرکـز

استـان شهــر تلفـن آدرس 
آینـده پـرداز هستـی تهـران تهـران 021-888006768

نرسیـده به میدان ولیعصر، مجتمع تجاری ایران، طبقه زیر همکف، واحد 514

ایـران آی تـی یـا دنـا رایـان

آذربایجـان شـرقی تبـریـز 041-35535086 میـدان شهـرداری، خیابان ارتش جنوبی، مجتمـع تجـاری آرین، واحد 6
سهیـل رهپـویان خاورمیـانـه (فروشگاه اینتـرنتـی جـی پـرو لنـد) تهـران تهـران 021-88946447

نرسیـده به میدان ولیعصر، مجتمع تجاری ایران، طبقه دوم، واحد 207

سیـب کامپیـوتر

اصفهـان اصفهـان 031-36629256 خیابان میـر، جنب پل هوایی شیخ صـدوق، مجتمع تجاری پگاه، طبقه دوم
یاس ارتبـاط امـن تهـران تهـران 021-58427

ضلـع جنـوبی میدان ولیعصـر، کوچـه ولـدی، روبروی بیمارستـان فیـروزگـر، پلاک31

فروشـگاه اینتـرنتـی لاجـی لـوک

تهـران تهـران 021-4300434 خیـابـان کریمخـان زنـد، خیـابـان حسینی، خیـابـان چهـارم شـرقـی، پـلاک 10
رهپویان انفورماتیک برتر تهـران تهـران 021-66340414 میدان فردوسی، مجتمع تجارت جهانی فردوسی، طبقه همکف، جنب دفتر پاساژ، واحد70

نگیـن آینـده

اصفهـان اصفهـان 031-32363774 خیـابـان طالقانـی، پـاسـاژ بزرگ طالقـانی شماره 92
کامپیـوتـر کـوثـر خـراسـان رضـوی مشهـد 051-37638090

بلوار سجاد، خیابان بیستون، مجتمع تک، طبقه ششـم،  واحد 603

شـرکت اسپیــرو قصـد دارد بمنظـور رفـاه حال مصـرف کننـدگان محصـولات خـود در استـان هـای خوزستـان، قـم، زنجـان، ایـلام، لـرستـان، البـرز، اقـدام به ثبـت دفـاتـر خدمات پس از فروش نمـایـد.

لازم بذکر است مراکز مجهـز تعمیـرات که در صورت مراجعه حضوری مشتری به ایشان ، آمادگی پذیرش و تعمیر کالای معیوب را به نمایندگی از شرکت اسپیـرو دارند و از شرایـط اولیـه ذیل نیـز برخوردار می باشنـد می تواننـد درخواست خـود را از طریق درخواست نماینـدگی خدمات پس از فروش ارسال نماینـد.

شـرایـط اولیـه

  1. فضای مناسب پذیرش و کارگاهی ترجیحا نزدیک به مراکز توزیع کالا داشته باشد.
  2. مجوز ارائه خدمات از اتحادیه مربوطه داشته باشد.
  3. برنامه منظم روزانه جهت پاسخگویی به مشتریان داشته باشد.
  4. انبـار برای نگهـداری قطعـات، ابزار و تجهیـزات و تخصص مورد نیاز برای انجام عیب یابی یا تعمیرات داشته باشد.
  5. شرکت در جلسـات دوره ای آموزشی
  6. امکان برقراری سیستـم آنلاین جهت استفـاده از نـرم افـزار خـدمات
  7. حداقل 3 سال سابقـه فعالیـت در حـوزه IT