حروف فارسی

حروف فارسی کیبورد در چه دکمه‌هایی هستند؟ حرف پ، ژ، تشدید، حمزه و تنوین ها در کیبورد فارسی

زمانی که در حال تایپ بر روی کیبورد خود به زبان فارسی هستید بیشتر حروف فارسی بر روی دکمه‌های کیبورد نوشته شده‌اند، اما برخی از حروف هستند که نیاز به…

مطالعه بیشتر